Het Zacheüstraject: Wat is het? & Voor wie?

Het is voor iemand die als katholiek gelovige vandaag in de wereld wil staan niet zo makkelijk. De maatschappij overspoelt ons met informatie over de manier waarop we moeten functioneren, hoe de economie moet werken, hoe we tegenover onze medemensen moeten staan en zo meer. En doorheen de televisie en radio horen we heel weinig over hetgeen de Kerk hierover vertelt.

Maar er bestaat wel degelijk een goed document dat de moderne katholieke gelovige hierbij kan helpen. Het is de Sociale Leer van de kerk. Maar dat is wel een heel dikke turf die geen ontspanningslectuur is. Dat besefte een Franse econoom, Pierre-Yves Gomez, docent aan de London Business School en aan de Ecole de Management de Lyon.

Om de sociale leer van de Kerk bevattelijker te maken bedacht hij in 2005 het Zacheüstraject, (Parcours Zachée). Het Zacheüstraject is een praktische cursus om de sociale leer van de Kerk, concreet toe te passen in ons dagelijks leven. Als christen hebben we een belangrijke rol in de wereld: God heeft ons geroepen om medewerkers te zijn in de Schepping. Door alles wat we in ons dagelijks leven doen (zoals sporten, werken, huishouden) vervullen wij een belangrijke, onvervangbare, taak in de samenleving. In het Zacheüstraject gaan we samen op weg om te ontdekken hoe we, vanuit ons geloof, deze taak het beste kunnen vervullen.

In korte tijd hebben al meer dan 5.000 mensen in verschillende landen het traject gevolgd. Je vindt het uiteraard in Frankrijk, maar ook in de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland, Nederland, in Wallonië en nu dus ook in Vlaanderen.

Lees verder: “Het traject inhoudelijk: “