Wij bidden voor uw intenties

Mijn gebed toevertrouwen…

«De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart.»
(Tweede Vaticaansconcilie : Gaudium et spes)

Daarom willen broers en zussen van de gemeenschap Maria-Kefas met u meebidden.

Uw gebedsintentie wordt toevertrouwd aan enkele leden van de gemeenschap die uw privacy zullen respecteren.

    Beschrijving van uw vraag om gebed: