Het zacheüstraject inhoudelijk.

Het Zacheüstraject omvat 2 grote delen : het Kompas dat onze positie in de wereld vastlegt en de Passer die onze relaties t.o.v. de anderen meet.

INFO-Avond: Uitleg over het Zacheüstraject

Inleidend onderricht.

1ste deel van het traject : Kompas, behandelt 4 thema’s :

We zijn medespelers in de schepping
Ten dienste van het algemeen welzijn
Met het juiste gebruik van onze eigendommen
Met een preferentiële keuze voor de armen

2de deel van het traject : Passer, omvat ook 4 thema’s :

Autoriteit uitoefenen
Deelnemen aan de gemeenschap
Eenheid en vrijheid
De kunst om als christen te leven

Elk onderricht heeft altijd dezelfde 5 punten :

Eerste punt : het verband tussen het thema en de christelijke visie op de mens, gemaakt ‘naar beeld en gelijkenis’ met God. Dit laat toe de verbanden te leggen tussen de thema’s. Het is ook dit wat de buitengewone eenheid vormt van de sociale leer van de Kerk.

Tweede punt : definitie van het thema, zijn inhoud, zijn gevolgen.

Derde punt : het complementaire van het thema. Als we bv over het thema werk spreken (1ste thema) dan moeten we ook van de rust spreken. Spreken we van rijkdom (3de thema), moeten we spreken van ontlediging. Het laat toe om een thema helemaal te beschrijven, tot zijn limieten, om te komen tot een praktische toepassing.

Vierde punt : de valkuilen. Voor elk thema worden aangegeven wat ons dikwijls belet om volledig te leven als christen. Onze meest voorkomende zonden of valkuilen worden aangebracht via praktische voorbeelden. Het gaat dus niet over algemene zonden. Een voorbeeldje: de overdreven activiteit in het thema werk komt aan bod, de ‘shopping therapie’ in het thema over de rijkdom, enz.

Vijfde punt : het Woord van God. Elk onderricht eindigt met een tekst uit de Bijbel, meestal uit een evangelie en heeft verband met het thema van het onderricht. Het is kort en herinnert er ons aan dat Jezus het absolute model is om de kunst van het leven als christen te beoefenen.
Paus Benedictus XVI zei op 22/03/2010 tijdens een toespraak aan christelijke ondernemers en bestuurders : “In de sociale leer van de Kerk vindt u een goed afgesteld kompas om de goede richting te houden in het geloof, de angsten onderweg te overwinnen en samen de banden van solidariteit te bouwen.” En onze huidige paus Franciscus heeft al menigmaal de thema’s van de sociale leer krachtig aan bod gebracht.

Lees verder: “Waaruit bestaat zo’n traject? “