Het zacheüstraject inhoudelijk.

Het Zacheüstraject omvat 2 grote delen : het Kompas dat onze positie in de wereld vastlegt en de Passer die onze relaties t.o.v. de anderen meet.

INFO-Avond: Uitleg over het Zacheüstraject

Inleidend onderricht.

1ste deel van het traject : Het Kompas, behandelt 4 thema’s :

We zijn medespelers in de Schepping
Ten dienste van het Algemeen Welzijn
Met een rechtvaardig gebruik van onze eigendommen
Met een voorkeursoptie voor de armen

2de deel van het traject : De Passer, omvat ook 4 thema’s :

Gezag uitoefenen
Deelnemen aan de gemeenschap
Eenheid en vrijheid
De kunst om als christen te leven

Elk onderricht bestaat altijd uit dezelfde 5 punten :

Eerste punt : Het verband tussen het thema en het christelijke mensbeeld (De mens is gemaakt “naar het beeld en de gelijkenis” van God.) Dit laat toe de eenheid te scheppen tussen de verschillende thema’s. Het is ook dit mensbeeld dat de buitengewone eenheid geeft aan de Sociale Leer van de Kerk.

Tweede punt : De definitie van het thema, zijn inhoud, zijn gevolgen.

Derde punt : Het complementaire van het thema. Als we over “werk” spreken (1ste thema) dan zullen we ook over “rust” spreken. Spreken we over “rijkdom” (3de thema), dan komt daar “onthechting” tegenover te staan. Dit laat toe het thema volledig te omschrijven, tot in zijn uiterste grenzen en te komen tot een concrete en evenwichtige toepassing.

Vierde punt : De valkuilen. Voor elk thema worden aangegeven wat ons belet om volledig te leven als christen. Onze meest voorkomende zonden of valkuilen worden aangebracht via praktische voorbeelden. Het gaat dus niet over algemene zonden. Een voorbeeldje: “de overdreven activiteit” in het thema over het “werk” komt aan bod, de “shopping therapie” in het thema over de “rijkdom”, enz.

Vijfde punt : Het Woord van God. Elk onderricht eindigt met een tekst uit de Bijbel, meestal uit het Evangelie en heeft verband met het thema van het onderricht. Het is kort en herinnert er ons aan dat Jezus het absolute model is om de kunst van het leven als christen te beoefenen.
Paus Benedictus XVI zei op 22/03/2010 tijdens een toespraak aan christelijke ondernemers en bestuurders : “In de Sociale Leer van de Kerk vindt u een goed afgesteld kompas om de goede richting te houden in het geloof, de angsten onderweg te overwinnen en samen de banden van solidariteit te bouwen.” En onze huidige paus Franciscus heeft al menigmaal de thema’s van de Sociale Leer krachtig aan bod gebracht.

Lees verder: “Waaruit bestaat zo’n traject? “