Verschenen in Kerk & Leven, 2 april 2014

‘Je kijkt anders naar de wereld’

Het Zacheüstraject brengt de sociale leer van de Kerk tot in het dagelijkse leven

Geef je een bedelaar een aalmoes, doe je dat dan omdat je je schaamt voor je eigen rijkdom. uit plichtsbesef of om die persoon echt blij te maken? Het is een van de avondoverwegingen die het Zacheüstraject zijn deel­nemers voorschotelt. Van hen wordt gevraagd om de sociale leer van de Kerk concreet toe te passen in het dagelijkse leven: op het werk, in de vriendenkring, in familieverband.

Het Zacheüstraject, in 2007 gelanceerd door de Franse econoom Pierre-Yves Gomez, beoogt zo’n innerlijke verandering. Gedurende zeven maanden maakt wie het doorloopt regelmatig tijd voor gebed, voor over­wegingen en voor oefeningen bij acht thema’s. Er wordt ook onderricht gegeven en maandelijks worden ervaringen gedeeld in kleine groepen.

Een eerste reeks opdrachten is veeleer persoonlijk. Zo moet je bijvoorbeeld een dag lang iemand in gedachten meedragen en ook voor die persoon bidden. Dat kan dan zowel iemand zijn die je graag ziet als iemand die je veel minder ligt. Een tweede reeks opdrachten vertrekt vanuit teksten, bijvoorbeeld een uittreksel uit een sociale encycliek…

“Wat zijn die anders dan concrete toepassingen van het evangelie? Ze confronteren ons met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als christen, als medewerkers aan Gods schepping”, bedenkt Jean-Pierre Vanhopplinus. Hij ervoer het traject als bevrijdend. “Voordien voelde het alsof ik in twee werelden leefde”, zegt hij. “Ik gaf catechese, beleefde mijn geloof in het gezin. In mijn job als kaderlid bij een bank voelde ik me iemand anders. Die verdeeldheid verdween gaandeweg. Ik zag in hoe ik als katholiek wel degelijk een verschil kan maken in mijn manier van omgaan met de dingen en met mijn medemensen. Mijn blik op de wereld veranderde.”

Geert Moerkerke sluit zich daarbij aan: “Als ondernemer probeer ik al lang op een christelijke manier leiding te geven. Dit traject bevestigde me daarin. Ik blijf grenzen stellen en ik houd het algemeen welzijn voor ogen. Dat is een van de thema’s bij Zacheüs. Concreet betekent het dat

ik me bij een beslissing afvraag of die wel rekening houdt met de persoon In kwestie en met de groep. Weet u, ik werk In de bouwsector en daar is zeggen dat je gelooft niet vanzelfsprekend.”

“Mensen vinden het doorgaans vreemd als je zegt dat je voor hen zult bidden”, vult Yves Cauwe aan. Hij durft door dit traject meer te getuigen van zijn geloof. Hij vertelt hoe zijn echtgenote zich erdoor gesteund weet om als vrijwilliger in een parochie om te gaan met spanningen en samen te werken in respect voor elkeen.

Bemoedigen
De drie gesprekspartners leerden het Zacheüstraject kennen in Paray-le-Monial in Frankrijk, tijdens een gezinsweek van de Emmanuelgemeenschap, waartoe ook Gomez, de bedenker van het traject, behoort. Zo’n vijfduizend mensen in meerdere landen volgden het al. Nu de Maria Kefasgemeenschap, waarvan onze gesprekspanners lid zijn, het Zacheüswerkboek uit het Frans vertaalde, staan ze klaar om ook in Vlaanderen gelovigen die in het traject wil1en stappen, te begeleiden en bemoedigen.

Door Nicole LEHOUCQ

Zelf geraakt door het Zacheüstraject dat ze doorliepen. willen deze vrijwilligers nu anderen begeleiden. © Kristof Ghyselinck

Meer weten? Zacheus of Info: zacheusvlaanderen@mariakefas.be
Mocht het juiste e-mailprogramma zich niet openen, kopieer dan het e-mailadres in uw e-mailprogramma.

Getuigenissen: Klik hier!