Wie we zijn. (test002)

De Gemeenschap Maria-Kefas,  een evangeliserende gemeenschap voor jongeren en gezinnen.

De Gemeenschap Maria-Kefas is ontstaan in 1980 in België. Zij situeert zich binnen de stroming van de katholieke vernieuwing, gekenmerkt door een grote openheid voor de werking en leiding van de heilige Geest.

Om dit vernieuwde leven in de Geest te bestendigen groeiden er binnen de vernieuwing nieuwe,  niet-residentiële gemeenschappen. Dit wil zeggen dat de leden in hun eigen leefomgeving vanuit deze spiritualiteit trachten te leven.

Zowel gehuwden, alleenstaanden, religieuzen, priesters als Godgewijden vinden in de gemeenschap een concrete invulling van hun roeping met de levende Heer. Deze wordt krachtig gevoed door dagelijks gebed en een sacramenteel leven, onder begeleiding van Gods Woord en de leer van de Kerk.

Gods “Blijde Nieuws” in woord en daad wordt doorgegeven aan gezinnen, jongeren en aan ieder die de Heer op onze weg zendt. Dit gebeurt op dagen of weekends voor gezinnen, tijdens jongerenkampen, gebeds- en vormingsavonden en door deelname aan ruimere evangelisatie-activiteiten.

Alles in 2 minuten!