Retraite Merville 5 tot 7 november 2021 – Michelle Moran/Charis

Een gemeenschap vormen van leerlingen met een missie.
Dit gaat over groeien als leerlingen en antwoorden op de oproep om te evangeliseren in ons dagelijks leven.


Woorden lofprijzing vrijdagvoormiddag:

 • Beeld: Donkere wolken en de zon schijnt erdoor. Het beeld van Jezus is zichtbaar en naast hem Kitty die glimlacht.
 • Beeld: Ik had het beeld van een wolk, een witte wolk aan de hemel, en vanuit die wolk stuurt de Heer zijn engelen naar ons toe hier in Merville. een engel voor ieder van ons die ons gedurende deze retraite zal begeleiden, een mooi geschenk van de Heer voor ieder van ons persoonlijk.
 • Beeld: God omhelst iedereen
 • Wijsheid 18,20-22
 • Filipenzen 4,4-9
 • Jakobus 5,7-8
 • God vertrekt van bij ons , maar hij richt zijn engelen naar ons en beloofd dat hij komt

Woorden lofprijzing zaterdagvoormiddag:

 • Beeld : Ik zie een stroom door de rivier
 • Galaten 5,13-18
 • Filipenzen 3, 7-11
 • mijn lieve kinderen, eens ver af, nu dichtbij. Laat stromen van genade en genezing stromen in uw hart. Het is een tweede Pinksteren, een echte beleving voor jullie, open je hart, heb goede moed, aarzel niet.
 • Jeremia 23,5-7
 • Apocalyps 22,12-17
 • Heer, je laat een stroom van levend water over ons komen. Verwacht dus dat de Heer het ook doet. We hebben gehoord over die tweede roeping. We hebben gehoord over elk seizoen in ons leven als uitnodiging: kom en volg me. Nu deze ochternd antwoordt de Heer aan u die hier bent aan ons als gemeenschap: iets nieuws ga ik doen. Gij hoeft niet te leven vanuit angst, maar we mogen leven vanuit de genade . Wij mogen ons vereenzelvigen vanuit Jezus, in Hem sterven en ons overgeven aan Hem om in Hem mensen van de verrijzenis te zijn. De woorden zijn zo prachtig die de Heer ons geeft en daarom mogen we er echt op gaan staan en zeggen :Heer ik geloof, Heer voor U is niets onmogelijk. Zeg niet : ach, ik ben te oud, ik ben te jong, ik heb al zoveel activiteiten, maar dit is een bijzondere tijd van genade en laten we ons hart openen en zeggen : Heer doe maar , mij geschiedde naar uw woord.

Eucharistie vrijdag
Beeld: Een duif boven ons van waaruit stromen van levend water kwamen. Dat ge in de stroom mag gaan staan van levend water, niet tot je enkels of knieën, maar tot aan je kin, vol vertrouwen in wat de Heer met je wil, je laten meestromen.

Woorden gebedsavond zaterdag:

 • Our God is greater: Hebben we meer vertrouwen in ons mislukken, dan vertrouwen in God die door ons zijn doel kan bereiken?
 • Lucas 11,33-36
 • Onze ogen mogen als een lamp zijn. Blik mag gericht zijn op de Heer.
 • Beeld: Een grote visbokaal, met troebel water. de vissen sprongen er uit naar een bron van zuiver water.
 • Fantastisch als je geen held bent, zwakheid hebt. Onze kleinheid te dienste stellen:
  Welke mislukking kan jij ten dienste stellen?
  Toon mij welke gift, gave ik heb?
 • Efeziërs 4,8-13
 • Beeld: Gebroken botten in de grond steken en er kwamen bloeiende bomen uit.
 • Beeld: De kaarsjes die vooraan staan begonnen te zweven en zochten naar de personen die ze daar gezet hadden en bleven boven hen zweven. Dit beeld werd bevestigd.
 • Beeld: Een vuurkorf. Daarin zit alles wat we aan de Heer hebben gegeven. Het hart van de Heer, die vol liefde naar ons kijkt

Lofprijzing zondagmorgen

 • Ik loop de wedstrijd, maar Jezus zegt: Ik liep die wedstrijd eerst.
 • Lieve kinderen, mijn hart stroomt over van liefde voor jullie. Open je harten , wees niet bang. Stromen van liefde komen over jullie. Ik genees allen en alle kwetsuren door mijn liefde. Dit woord werd 2x bevestigd.
 • 1 Johannes 3,16-17
 • Efeziers 1,3-6
 • Waar de Heer is , is genezing. Bid om de H.Geest. De genezer is aan het werk.

Eucharistieviering na de communie
Woord van genezing: De Heer bevrijdt iemand die hier niet aanwezig is van kettingen uit het verleden

ONDERRICHTEN

Onderricht 1 Engels

Onderricht 1 Vertaald

Onderricht 2 Engels

Onderricht 2 Vertaald

Onderricht 3 Engels

Onderricht 3 Vertaald

Onderricht 4 Engels

Onderricht 4 Vertaald

Impulsmoment Zondag Engels

Impulsmoment Zondag vertaald

Gebed van Sir Francis Drake: Disturb us, O Lord
Stoor ons, Heer, wanneer we te tevreden zijn met onszelf,
Wanneer onze dromen zijn uitgekomen omdat we te weinig hebben gedroomd,
Wanneer we veilig zijn aangekomen omdat we te dicht bij de kust hebben gevaren.

Stoor ons, Heer, wanneer we met onze overvloed aan bezittingen onze dorst naar het water van het leven hebben verloren; verliefd geworden op het leven, hebben opgehouden van de eeuwigheid te dromen En in onze pogingen om een nieuwe aarde te bouwen, hebben we ons zicht op de nieuwe hemel laten verslappen.

Stoor ons, Heer, om vrijmoediger te durven, Om ons te wagen op wijdere zeeën Waar stormen uw meesterschap zullen tonen; Waar we, het land uit het oog verliezend, de sterren zullen vinden. Wij vragen U de horizonten van onze hoop te verleggen; En de toekomst in te gaan met kracht, moed, hoop en liefde. AMEN

Gebed Theresa van Avila:
Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen
Alles gaat voorbij
God verandert nooit
Geduld bereikt alles
Wie God heeft ontbreekt niets
God alleen is genoeg.

Nada te turbe
Solo Dios basta!

Website van de Sion gemeenschap van Michelle en Peter

Youtube kanaal van de Sion gemeenschap

Enkele sfeerfoto’s (klik op de foto)