Retraite 2023 – ABDIJHOF, Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk – Nederland

“BIJ DE HEER IS ECHT LEVEN” – Jacques en Bernadette De Visscher


VRIJDAG 13 oktober

Getuigenis Jacques De Visscher

Originele franse versie

Vertaalde versie

WOORDEN VAN LOFPRIJZING TIJDENS HET AVONDGEBED

  • God komt met zijn zachtheid als een dauw over ons open wijd uw mond om veel te ontvangen
  • Beeld van een sterilisatie pot, het is moeilijk om de rubberen band eruit te trekken (als ze toe is) God komt om bij ons die band er uit te trekken
  • Beeld van ei. Laat God de schaal breken, wees niet bang
  • Filemon 1, 9-10 Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn.


——————————————————————————————————————-

ZATERDAG 14 oktober

Onderricht 1: De leugen

Onderricht 1 De leugen -originele franse versie
Onderricht 1 De leugen- Nederlandse vertaling

Woorden lofprijzing deze ochtend:
Laat Mij toe in de stilte van je hart. Ontvang Mij. Ik kom met tederheid en barmhartigheid
Maleachi 3 vers 1
Wees geduldig. Ten gepaste tijde zal Ik met snelheid werken
De Vrouw verplettert de kop van de slang
Beeld Christus Koning: de Heer wil Koning zijn over ons leven
Mijn Geest geef ik u
Mijn Geest laat ik u
Laat niet op onze zonden
Maar op het geloof van uw Kerk
Kaarsje van de godslamp bij de nachtaanbidding was uitgegaan.
Kaarsje van God bij velen uitgegaan in hun leven.
Om dit kaarsje terug te laten branden hebben we een hulpmiddel/ lont nodig van het licht bij de paaskaars.
God heeft ons nodig als hulpmiddel/ lont die het licht naar de uitgedoofde kaarsjes brengt.
Laten wij dit hulpmiddel zijn voor anderen.
Laten wij het licht bij de anderen aansteken.

Samuel 2 hoofdstuk 10 vers 12

Tijdens onderricht
Beeld: TGV die heel snel reed en was verbaasd over de snelheid.
De Heer stond aan het station en wacht op ons.
Hij vraagt: ‘stop je trein, Ik heb nood om tijd te maken met u.

Beeld: Heilige Familie. De Heer zegt aan elk van ons: ‘Welkom bij de Heilige Familie’. Je hebt een plaats, een voorkeursplaats, waar ieder tot rust mag komen, spelen, zich mag laten liefhebben.

Onderricht 2

Onderricht 2 De wil-Franse versie

Onderricht 2 De wil-Vertaalde versie

GEBED VOOR GENEZING VAN DE WIL
Ik bid U, Heer, dat U mijn wil zult bevrijden en versterken, dat dit creatieve, mannelijke deel van mijn
wezen, de initiator van verandering, voor het leven zal kiezen en dat U mij zult leiden om de gebogen
en afgodische positie waarin ik geleefd heb, op zoek naar mijn identiteit in het schepsel, op te geven.
Laat me zien op welke manier ik gebogen ben voor het schepsel; Heer, onthul me elke afgodische of
neurotische afhankelijkheid ten opzichte van mensen of dingen. Laat me zien in hoeverre ik van wat
geschapen is een identiteit opeis die ik alleen van U, mijn Schepper, kan ontvangen.
Kijk met de ogen van je hart naar elke afgodische onderwerping die de Heer aan je openbaart en zie
hoe je jezelf rechtop zet en je van deze afgod afwendt terwijl je doorgaat met bidden:
Ik kies ervoor, Heer, om deze afgodische houding op te geven. Deze gebogen houding voor het
schepsel: ik belijd het nu. Ik erken dat het mijn zonde is en ik doe er afstand van in Uw Naam. Ik dank
U voor Uw vergeving en ik ontvang die.
Aan degenen die oprecht berouw hebben, kan ik zeggen dat jullie vergeven zijn in de naam van
Christus. Ontvang nu Zijn vergeving en bid
Daal in mij neer. Eeuwige en heilige Geest van God, daal in mij neer, schijn in mij: Heer, bewerk in mij
wat U wilt en laat mij willen wat U verlangt. Ik dank U, Heer, dat mijn zwakke en wankele wil nu in
harmonie is met de Uwe. Moge ik meer en meer weten wat het betekent om door Uw wil bewoond
te worden, om in U geborgen te zijn.
Dank U, Heer, voor dit werk van herstel en genezing dat U in mij bent begonnen en dat U in deze
wereld en in de komende wereld zult voortzetten. Amen.
Leanne Payne, 1989

Woorden en beelden tijdens het avondgebed:
Beeld: de Vader die zijn hand uitstrekt naar zijn kind. Kind beseft niet waarom.
Beeld: Man die vaststond aan de grond. De Heer zei: Neem me je hand. Ik zal je terug leren stappen.Beeld: Duister rondom ons. Als groep prijzen we de Heer. In de verte kwam de zon op en de zon schijnt. We zien de stralen en de stralen komen op ieder van ons.
Dit beeld werd bevestigd. Iemand zag de sterren er ook rond. En die vormden allemaal dwaallichtjes.
Beeld: In de diepte was er een wolk met stof die vooruitging. De Heer zegt: Er zal een nieuw volk opstaan.
Beeld: De Heer nodigt ons uit voor een persoonlijk gesprek. Maar ook voor een feestmaaltijd. Waarbij we tijd met de Heer mogen doorbrengen.
Psalm 32 vers 8: Ik let op u. Ik geef u aanwijzingen voor de weg die u moet gaan. Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen.
De Heer gaat rond en Hij gaat bij elk van ons en keek ons diep in de ogen.

————————————————————————————————————-

ZONDAG 15 oktober

Beeld van Jacques:

Woorden en beelden bij de lofprijzing:
Ik kom bij u velen langs, ontvang Mij. Ik deel mijn vreugde uit aan allen. + Bevestiging

Beeld van de Vader die zegt: Die liefde die Ik heb voor u is uniek, jij bent uniek en met niemand te vergelijken.
Ik omring u met tederheid en liefde om u te verkwikken en te troosten.


1 Petrus, 3; 17-22: 7Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te ondergaan voor misdrijven. 18Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest. 19Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, 20die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen, behouden te midden van het water. 21Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, 22die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

Beeld van een bolletje klei, God boetseert ons en zet ons op de wereld.

Onderricht 3 De samenhang- Frans

Onderricht 3 De samenhang Nederlands