Feestvieren met “De Gemeenschap Maria-Kefas”

De Gemeenschap Maria-Kefas bestaat 40 jaar in 2020 en viert één jaar feest.
Alle informatie over de jubileumactiviteiten op deze pagina.

Zondagnamiddag 16 februari 2020 van 13u30 tot 17

Open namiddag voor iedereen met genezingsgebed.

“Gods liefde wil je raken!
Ook jij bent door Hem gewild en bemind.
Wij bidden Hem om barmhartigheid en genezing.
Iedereen van harte welkom“

Waar:
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent
Kostprijs:
vrije bijdrage

Zondag 8 maart 2020 van 9u30 tot 16u30

Gezinshappening: “VOL VAN VREUGDE

Welkom
Welkom aan alle gezinnen en families, (groot)ouders met (klein)kinderen, meters en peters met hun doopkind, verloofden, als koppels, pastoraal geëngageerden, alle geïnteresseerden en sympathisanten.
Ook wie alleen komt, is welkom.

Thema: ‘vol van vreugde’

Plaats: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Programma
9u30                                                     onthaal
10u                                                       welkom
10u10                                                   gebed en lofprijzing
10u30                                                   gastspreker
11u30                                                   op tocht…
11u30 tot 12u30                               kans tot aanbidding
12u                                                       aperitief
12u30                                                   eten (eigen picknick)
                                                         → Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd.
                                                         → Kinderen, indien gewenst, worden apart opgevangen en eten samen
13u                                                       Poppenkast voor peuter, kleuter en kinderen
14u                                                       zoektocht – spel ‘vol van vreugde’
15u                                                       koffie
15u30                                                   eucharistieviering
16u30                                                   afsluiting

Er is een apart programma voorzien voor kinderen en tieners/jongeren.
Er is opvang met speel- en slaapruimte voor baby’s en peuters.


Bijdrage: € 5 per kind; € 8 per volwassene, met een maximum van € 25 per gezin.
Gezinnen die hun bijdrage vóór 23 februari 2020 overschrijven op de rekening van
Gemeenschap Maria-Kefas betalen slechts € 20 per gezin.
IBAN: BE40 9790 6512 1963  met vermelding ‘gezinshappening 2020’, naam en voornaam

Inschrijven: Omwille van de praktische organisatie graag vóór 03 maart 2020 via het  inschrijvingsformulier dat je hier vindt.

“Brontocht”

Voor jong en oud!
Datum en modaliteiten worden verder bepaald.

Zaterdag 22 augustus 2020 van 14u tot 17u

“Kom met ons het jubileumjaar afronden
met een feestelijke eucharistieviering om 14 uur.
Aansluitend is er kans tot ontmoeting met een hapje en een drankje.”

ALLEN VAN HARTE WELKOM !


Wanneer: Zondagnamiddag 23 augustus om 14 uur.
Waar: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Verder gedetailleerde
informatie komt op deze site!