40Jr-GMK: 8/3/2020 – Gezinshappening: “VOL VAN VREUGDE”

Zondag 8 maart 2020 van 9u30 tot 16u30

Gezinshappening: “VOL VAN VREUGDE”

Welkom
Welkom aan alle gezinnen en families, (groot)ouders met (klein)kinderen, meters en peters met hun doopkind, verloofden, koppels, pastoraal geëngageerden, alle geïnteresseerden en sympathisanten.
Ook wie alleen komt, is welkom.

Thema: ‘vol van vreugde’

Plaats: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Programma
9u30                                     Onthaal
10u;                                        Welkom
10u10                                   Gebed en lofprijzing
10u30                                   G
astspreker: Jean-Marie Noreillie
11u30                                   op tocht…
11u30 tot 12u30               Kans tot aanbidding
12u                                        Aperitief
12u30                                   Eten (eigen picknick)
                                          → Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd.
                                          → Kinderen, indien gewenst, worden apart opgevangen en eten samen
13u                                        Poppenkast voor peuter, kleuter en kinderen


14u                                        Een spel ‘vol van vreugde’! 
(Spelenmarkt)
                                        Of …
14u                                        Een sessie ‘Godly Play’ ! – Gebracht door Joke Vermeire;
                                              ze volgde trainersopleiding in Ely (Engeland) bij Rebecca Nye en Peter Privett.

15u                                        Koffie
15u30                                   Eucharistieviering
16u30                                   Afsluiting

Prachtig programma voor kinderen en tieners/jongeren.
Er is opvang met speel- en slaapruimte voor baby’s en peuters.

Wanneer:
Zondag 8 maart 2020 van 9u30 tot 16u30

Bijdrage: € 5 per kind; € 8 per volwassene (vanaf 30 jaar), met een maximum van € 25 per gezin.
Gezinnen die hun bijdrage vóór 23 februari 2020 overschrijven op de rekening van
Gemeenschap Maria-Kefas betalen slechts € 20 per gezin.
IBAN: BE40 9790 6512 1963  met vermelding ‘gezinshappening 2020’, naam en voornaam

Inschrijven: Omwille van de praktische organisatie graag vóór 03 maart 2020 via het inschrijvingsformulier dat je HIER! vindt.