5-Weekse: Leven in de Geest

Wanneer:   5 dinsdagen 7, 14, 21, 28 mei & 4 juni > “Save the dates!”
Waar:          Overwale – Gent.
Wie:             Open voor geïnteresseerden vanaf 16 jaar oud.
Kost:           Vrije bijdrage in de kosten.

Wil je?
– sterk verbonden met Jezus Christus leven
– de werking van Gods Geest in je leven aan het werk zien
– samen met andere katholieken authentiek gelovig leven
– groeien in vreugde, geloof hoop en liefde

Dan kan je !
– in een reeks van 5 bijeenkomsten
– met onderrichten, gespreksgroep, zang en ontmoeting…

Beleven dat Gods Geest ook in jou een nieuw begin maakt!

Verdere informatie volgt…